Κατηγορία Δ1
  • Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου* (Grader, Loader, RDT, ADT, Crane, Mechanical Handling)

Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 28,75 / τεμάχιο

* Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως και 1600mm.