Κατηγορία Δ2
  • Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm έως και 1600mm
  • Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως και 1600mm

Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 17,25 / τεμάχιο