Κατηγορία Β
  • Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες.
  • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης με εξωτερική διάμετρο έως και 1400mm
  • Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες και με εξωτερική διάμετρο έως και 1400mm

Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 6,74 / τεμάχιο