«Δεν θα συνέβαινε»… Μέρος Δεύτερο

Καμπάνια Ενημέρωσης για τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην κατασκευή οδοστρωμάτων

Η χρήση εμπλουτισμένης ασφάλτου με ελαστικό συμβάλει σημαντικά στη μείωσή του θορύβου που παράγεται κατά την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδόστρωμα. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη ελαστικότητα που προσδίδει το ελαστικό στην επιφάνεια του οδοστρώματος με συνέπεια ο αέρας που εγκλωβίζεται κατά την επαφή της ρόδας του οχήματος με την άσφαλτο να έχει περισσότερο χρόνο για να εξέλθει και να εξέρχεται με χαμηλότερη πίεση. Το γεγονός αυτό έχει σημαντική συμβολή στην μείωση του παραγόμενου θορύβου. Η μείωση της στάθμης του θορύβου που επιτυγχάνεται μπορεί να είναι της τάξης των 7 decibel.