1η Ενημερωτική Δράση για την Ανακύκλωση των Ελαστικών
43ο & 135ο Νηπιαγωγεία Ν. Κόσμου Δήμου Αθηναίων

Η ECOELASTIKA είχε την ιδιαίτερη χαρά μετά την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στον προαύλιο χώρο των 43ο & 135ο νηπιαγωγείων Ν. Κόσμου, να οργανώσει και να υλοποιήσει στις 2 Φεβρουάριο του 2015, ενημερωτική δράση για τους μικρούς μαθητές των παραπάνω νηπιαγωγείων.

Η ενημέρωση είχε στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά την ανακύκλωση καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα απόβλητα μπορούν να μετασχηματιστούν σε χρήσιμα υλικά. Το ενημερωτικό υλικό σχεδιάστηκε με τρόπο κατάλληλο για τους μαθητές των νηπιαγωγείων και περιελάμβανε αφηγηματικό παραμύθι της ιστορίας του παλιού ελαστικού. Παράλληλα οργανώθηκε εργαστήρι χειροτεχνίας με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των νηπιαγωγών.

Η δράση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με δαπάνες της ECOELASTIKA.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Αθηναίων, τη Σχολική Σύμβουλο 1ης Περιφέρειας Π.Α. καθώς και τις νηπιαγωγούς για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η κοινωνική δράση της ECOELASTIKA.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού