6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιώσιμων Στερεών Αποβλήτων, Νάξος

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Το Διεθνές Συνέδριο “NAXOS 2018 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management”, διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων & το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, στις 13 – 16 Ιουνίου 2018, στη Χώρα της Νάξου (πρώην Σχολή Ουρσουλινών), με την παρουσία πλήθους διακεκριμένων ομιλητών από 80 χώρες.

Το Συνέδριο αποτέλεσε συνέχεια των προηγούμενων πέντε συνεδρίων

ATHENS2012, ATHENS2014, TINOS2015 , CYPRUS2016 & ATHENS2017.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπλέον, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων.

Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του LIFE Έργου PAVEtheWAySTE.

6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Agenda (PDF)
Impurities analysis in ELT products deriving from mechanical recycling (PDF)
Sampling and analysis of products deriving from ELT mechanical recovery, in order to determine the content of impurities (PDF)

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού