Εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών του Ε.Ο.Α.Ν

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγείς ελαστικών και οι εισαγωγείς οχημάτων που φέρουν ελαστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. ΣΤ του Ν 3854/2010) έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Παραγωγών. Κατόπιν τούτων η εταιρία σας θα πρέπει να προβεί στην εγγραφή της στο Μητρώο Παραγωγών έως και τη Δευτέρα 2/11/2015.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού