Παράδοση τεμαχισμένων ελαστικών για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας

Η Ecoelastika το Δεκέμβριο του 2013 παρέδωσε τεμαχισμένα ελαστικά μέσω της εταιρίας ΑΞΕΛ ΕΠΕ στην Κ/ΞΙΑ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ ΦΡΕΚΟ ΑΤΕ για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας (έργα Πολιτικού Μηχανικού). Τα τεμαχισμένα ελαστικά χρησιμοποιήθηκαν ως αποστραγγιστική στρώση στον πυθμένα του νέου ΧΥΤΑ. Συνολικά παραδόθηκαν 1000 τόνοι.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού