Οφέλη τροποποιημένης ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού

Η ανακύκλωση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής είναι «περιβαλλοντικά» μονόδρομος.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ελαστικά αυτοκινήτων πρέπει να οδηγηθούν για ανακύκλωση, διαφορετικά η επιβάρυνση στο περιβάλλον είναι τεράστια μιας και χρειάζονται μέχρι και 300 χρόνια για να αποσυντεθούν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ένταξη των προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών σε εφαρμογές πολιτικού μηχανικού, όπως είναι η τροποποίηση ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού, αποφέρει διπλό καλό.

Συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων, ενώ συγχρόνως αποδίδει στους δρόμους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (μείωση αυλακώσεων)
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (μείωση ρηγματώσεων)
  • Μείωση του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων
  • Μείωση του πιτσιλίσματος «spraying» από την κίνηση των οχημάτων σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Λόγω του ότι η διάρκεια ζωής του οδοστρώματος επιμηκύνεται κατά πολύ, το μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος από την χρήση τροποποιημένης ασφάλτου είναι μεγάλο.

Η Ecoelastika έχει αναλάβει τον συντονισμό ενός σημαντικού έργου (rap-elt) https://rap-elt.ecoelastika.gr που έχει σκοπό να μελετήσει την δυνατότητα αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης της ασφάλτου μέσω της τροποποίησής της με τρίμμα ελαστικού προκειμένου να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η διάρκεια ζωής της.

Μετά την πρόκριση του βέλτιστου μίγματος, θα γίνει πιλοτική διάστρωση δρόμου στον Δήμο Ασπροπύργου και συγκριτική μελέτη τμήματος της οδού κατασκευασμένο από συμβατική άσφαλτο με τμήμα κατασκευασμένο από τροποποιημένη άσφαλτο. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν τόσο περιβαλλοντικά όσο και τεχνο-οικονομικά και τελικός σκοπός του έργου είναι η εισήγηση για την εισαγωγή εθνικών προδιαγραφών ως προς την αξιοποίηση τρίμματος ελαστικού για τροποποίηση ασφάλτου.