Κάτοχοι ελαστικών

Η Ecoelastika διαχειρίζεται ελαστικά τέλους κύκλου ζωής
που προέρχονται και από άλλες πηγές.

Συγκεκριμένα από κατόχους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας.

Ελαστικά από το στόλο οχημάτων
(Ιδιωτικές εταιρείες, Δήμοι, ΦΟΔΣΑ, Δημόσιο)

Η Ecoelastika έχοντας επίγνωση του έργου που έχει αναλάβει σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, οραματίζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης και ενεργεί βάσει των προτεραιοτήτων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις αρχές της Κυκλικής Οικονοµίας και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των χρηματικών πόρων με την κατά το δυνατό μέγιστη αποδοτικότητα και απώτερο σκοπό την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Ελαστικά από ΚΔΑΥ (Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών) – ΕΕΑΑ

Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) πραγματοποιείται διαλογή των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στον μπλε κάδο. Πολλές φορές εντός του μπλε κάδου απορρίπτονται από λάθος μικρές ποσότητες ελαστικών κυρίως επιβατικών οχημάτων ή/και μοτοσικλετών. Οι ποσότητες αυτές διαχωρίζονται από τα ΚΔΑΥ και παραδίδονται στην Ecoelastika σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας.

Στόχος της Ecoelastika είναι να μην ενθαρρύνει αυτού του τύπου τη συλλογή των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής μέσα από τους κάδους της ανακύκλωσης με κατάλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ελαστικά από Ανεξέλεγκτη Διάθεση
(Δήμοι, ΦΟΔΣΑ)

Η Ecoelastika συμβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής συνεργασίας με Δήμους και ΦοΔΣα με αντικείμενο τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών που προκύπτουν από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων κατά τη διαδικασία αποκομιδής τους από τους ΟΤΑ και ΦοΔΣα.

Στόχος είναι η αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης ή/και ρίψης των ελαστικών στο ρεύμα των αστικών απορριμμάτων.

Παράλληλος στόχος είναι η ενθάρρυνση των κατόχων αποβλήτων ελαστικών να παραδίδουν τα παλαιά ελαστικά τους στα σημεία απόσυρσής τους που είναι τα βουλκανιζατέρ/συνεργεία (ecoelastikaspots), τα οποία είναι συμβεβλημένα με την Ecoelastika, ώστε να επιτυγχάνεται η συλλογή στην “πηγή”.

Ελαστικά – Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων

Ελαστικά τέλους κύκλου ζωής μπορεί να βρεθούν και στο ρεύμα των μεταφερόμενων αποβλήτων από εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε αυτή την περίπτωση τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα απόβλητα και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους ηλεκτρονικής συνεργασίας που έχει ορίσει η Ecoelastika.

Στόχος της Ecoelastika είναι να αποτρέπει αυτού του είδους τη συλλογή των ελαστικών.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που θα παραδίδονται από τον ΚΑΤΟΧΟ στην Ecoelastika θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως 1600mm.

Ελαστικά τέλους κύκλου ζωής οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.

Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής θα παραδίδονται πάντοτε ολόκληρα και καθαρά, δε θα περιέχουν νερά και θα είναι απαλλαγμένα ξένων υλών (όπως π.χ. ζάντες, σαμπρέλες,  ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό και γενικά διάφορα άλλα απορρίμματα). Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής ΔΕΝ θα είναι βαμμένα.

Η απομάκρυνση των τυχόν ξένων σωμάτων από τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που έχουν συλλεχθεί, θα γίνεται με μέριμνα του ΚΑΤΟΧΟΥ.

Ecopoint

Πρόσβαση σε Λογαριασμό Χρήστη για
Αίτηση Παραλαβής Ελαστικών / Παραστατικά Διακίνησης / Ιστορικό Παραγγελιών – Παραλαβών / Ετήσια Έκθεση – Η.Μ.Α.

Κάντε την αίτηση γρήγορα & εύκολα αποκλειστικά online μέσω της εφαρμογής Ecopoint, για την παραλαβή των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας, κατεβάστε όλα τα στοιχεία σας και δείτε το προφίλ σας.

Δυνατότητες της εφαρμογής Ecopoint

1) Κάντε την αίτηση για την συλλογή των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από τον χώρο σας

2) Κατεβάστε όλα τα στοιχεία που σας αφορούν!

 • Παραστατικά διακίνησης
 • Ιστορικό των παραγγελιών / παραλαβών σας
 • Ετήσια έκθεση αποβλήτων για το Η.Μ.Α.
 • Βεβαίωση συνεργασίας
 • Σύμβαση της μεταξύ μας συνεργασίας

3) Προφίλ: Δείτε ή μεταβάλετε τα στοιχεία σας που έχουν αλλάξει (π.χ. διεύθυνση, email, τηλέφωνο)

Επιλέξτε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους για να συνδεθείτε!

1ος Τρόπος

ON-LINE ΦΟΡΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μπείτε στην online φόρμα για να υποβάλετε την αίτηση συλλογής των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας!

2ος Τρόπος

SMARTPHONE APPLICATION

Συλλογή ελαστικών από την… τσέπη σου!
Χρησιμοποίησε το νέο application της Ecoelastika από το κινητό σου από όπου και αν βρίσκεσαι.

Φόρμα Εγγραφής
Νέου Κατόχου

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να ανεβάσετε (upload) τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες.

  Εισαγωγή Στοιχείων

  • Επωνυμία Εταιρείας *

  • Διακριτικός Τίτλος Εταιρείας *

  • Όνομα Εκπροσώπου *

  • Επώνυμο Εκπροσώπου *

  • Email *

  • Σταθερό Τηλέφωνο *

  • Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  • ΑΦΜ *

  • Δ.Ο.Υ *

  • Προέλευση ελαστικών *

  Τοποθεσία

  Διεύθυνση *

  • Δήμος *

  • Τ.Κ. *

  •  
    
    

  Πρόσθετες Πληροφορίες Διεύθυνσης:

  Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση λειτουργίας * (ανέβασμα αρχείου)

  Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
  και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5.000kb (5MB) σε μέγεθος

   

  Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από myAADΕ * (ανέβασμα αρχείου)

  Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
  και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5.000kb (5MB) σε μέγεθος

  Ημερομηνία Σύμβασης με ΕΔΟΕ *

  Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης σύμβασης με ΕΕΑΑ *

  Ημερομηνία Έναρξης:
   
  Ημερομηνία Λήξης:

   

  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο *
  (ανέβασμα αρχείου)

  Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
  και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5.000kb (5MB) σε μέγεθος

   

  Αποδεικτικό Καταχώρησης στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) *
  (ανέβασμα αρχείου)

  Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
  και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5.000kb (5MB) σε μέγεθος

   

  Κωδικός Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) *

   

  Γίνεται αντικατάσταση παλαιών ελαστικών με νέων στα οχήματα του στόλου μας. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν από την απόσυρση των ΟΤΚΖ. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν κατά τη διαλογή και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από το ρεύμα του μπλε κάδου στο ΚΔΑΥ. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων κατά τη διαδικασία αποκομιδής τους από το στόλο του Δήμου. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν από το ρεύμα των αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Κάτοχος. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν από καταστροφές ή επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων. *

   

  Τα ελαστικά προκύπτουν από τις εργασίες διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση που πραγματοποιεί ο κάτοχος. *

   

  Αφορά μεταχ. ελαστικά στα οποία δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγόμωσης. *

   

  Άχρηστα ελαστικά (συμπαγή ελαστικά, ελαστικά ποδηλάτων, ελαστικά άνω των 1,6m) ή/και άχρηστα ελαστικά που δεν έχουν προκύψει από αντικατάσταση παλαιών με νέων. *

   

  Κωδικός Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)

   

  Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου ΕΔΩ.
   

   

  Πώς μάθατε για την Ecoelastika; *

  Έμαθα για την Ecoelastika από:

   
  (Υποχρεωτικά Πεδία * )
   


   

  Διαδικασία συνεργασίας
  με τους Κατόχους

  Βασική προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του κάθε Κατόχου ελαστικών είναι η αποδοχή των όρων συνεργασίας που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή Ecopoint Web.

  Η διαδικασία είναι απλή

  Αν έχετε ήδη ενεργό λογαριασμό στην εφαρμογή Ecopoint Web

  ΒΗΜΑ 1. Συνδέεστε στο σύστημα με τους κωδικούς σας
  ΒΗΜΑ 2. Διαβάζετε και αποδέχεστε τους όρους συνεργασίας
  ΒΗΜΑ 3. Πατάτε το κουμπί “υποβολή όρων διαδικασίας”

  Αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό στην εφαρμογή  Ecopoint Web

  ΒΗΜΑ 1. Κάνετε εγγραφή νέου χρήστη με το email σας και κωδικό επιλογής σας.
  ΒΗΜΑ 2. Διαβάζετε και αποδέχεστε τους όρους συνεργασίας
  ΒΗΜΑ 3. Πατάτε το κουμπί “υποβολή όρων διαδικασίας”

  Εναλλακτικά, για τη χρήση της εφαρμογής Ecopoint Web της Ecoelastika
  από την κινητή σας συσκευή, σκανάρετε το παρακάτω QR code:

  Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα παραλάβετε στο email που δηλώσατε
  τους όρους συνεργασίας που αποδεχτήκατε. Μπορείτε να δείτε τους όρους συνεργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο