Διαγωνισμοί

Για Συλλέκτες Μεταφορείς

ΑΠΟ 23-11-2023 ΕΩΣ 18-12-2023

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των έργων συλλογής και μεταφοράς ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συνεργασίας των Αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε κάθε έργο, ορίζεται η 01/01/2024. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ΑΝΑΔΟΧΟΙ οφείλουν να αποστείλουν στην ECOELASTIKA AE (procurement@ecoelastika.gr) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προσκλήσεις και τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές έως τις 18/12/2023.

  Για ποιο/ποια έργα ενδιαφέρεστε; *

  Έργο Εκτιμώμενη Ετήσια Ποσότητα (tns) Πρόσκληση Ερωτηματολόγιο Ημερομηνία έναρξης σύμβασης 1/1/2024
  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3115 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Λευκάδας 80 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Κεφαλληνίας 210 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Περιφέρεια Πελοποννήσου 2311 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Δ. Σπετσών 10 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Δ. Κυθήρων 25 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Χίου 145 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου 1897 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ν. Πιερίας 3222 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Φθιώτιδας 725 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Φωκίδας & Ν. Ευρυτανίας 251 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Β. Σποράδες 45 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Ν. Βοιωτίας, Ν. Ευβοίας, Δ. Ωρωπού Ν. Αττικής 1736 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024
  Δ. Άνδρου 40 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2024

  Για Συλλέκτες Μεταφορείς Ανενεργοί

  Λοιποί Διαγωνισμοί Ανενεργοί