ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟ 03-07-2020 ΕΩΣ 23-07-2020

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ECOELASTIKA, τα οποία έχουν στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την αξιοποίηση των παραπροϊόντων / υποπροϊόντων της μηχανικής επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών από τις εταιρίες ανάκτησης. Στο παραπάνω πλαίσιο η ECOELASTIKA προκηρύσσει διαγωνισμό

Μενού