Μονάδες Αξιοποίησης

Μονάδες Αξιοποίησης

Η Ecoelastika συνεργάζεται με αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης, οι οποίες υποδέχονται τις συλλεγόμενες ποσότητες ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από τους συλλέκτες – μεταφορείς, με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Οι συνεργαζόμενες μονάδες επιδοτούνται από την Ecoelastika ανάλογα με τις ποσότητες, το είδος και την τελική χρήση των επεξεργασμένων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που διαθέτουν στην αγορά. Στόχος η τήρηση των προτεραιοτήτων ανάκτησης υλικών και ενέργειας που προωθούνται μέσω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και η προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 6 μονάδες μηχανικής επεξεργασίας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΆΔΕΙΑ HMA ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΔΕΙΑΣ
ΑΞΕΛ ΕΠΕ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ TDA www.axel-ltd.eu ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 11777-1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4125/15-06-2016
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.elvan.com.gr ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΕΠΟ 4098-1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1712/Φ14 ΑΣΠΡ.3183/19-05-2009ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ475/οικ 4729/ΠΕΡΙΒ-9/16-10-2013ΑΡ. ΠΡΩΤ. 93961/5105/Φ12/14-11-2017
RETIRE ΑΒΕΕ Β.Ι.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.retire-recycle.com ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΕΠΟ 2493-1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Α. 139/27-01-2010.ΑΡ. ΦΑΚ. Φ14/1125ΑΡ. ΠΡΩΤ. 344/17-02-2014
TYRES HERCO AE Β.Ι.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.herco.gr ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΕΠΟ 17676-1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Α.Φ.14.2/256343/9893/3180/16-10-2013ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1165/73915/15-06-2016
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.titan.gr ΑΕΠΟ 18-4 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 170166/25-1-2011
TITAN BULGARIA ZLATNA PANEGA, BULGARIA ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.titan.bg - -
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ www.biotrohos.gr ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΕΠΟ 866-1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΑ/Φ14.1353/1832/7-6-2007ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΑ/Φ.14. 1353/4832/18-12-2015
ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ ΘΕΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ TDA - ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗΣ 210-2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8.631/Φ.14/2655/ 3-12-2015ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7076/Φ14/2655/21.08.2014
Μενού