Προφίλ

Ποια είναι η Ecoelastika

Η Ecoelastika είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Πρόκειται για το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ελαστικών τέλους κύκλου ζωής οχημάτων το οποίο:

  • Oργανώνει σε πανελλαδική βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων (ελαστικών τέλους κύκλου ζωής) από τα σημεία απόσυρσής τους (π.χ. βουλκανιζατέρ, συνεργεία), στα οποία λαμβάνει χώρα η αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών οχημάτων με καινούρια
  • Φροντίζει για  τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής)

Αναλυτικότερα:

  1. Τα άχρηστα ελαστικά συγκεντρώνονται στα πιστοποιημένα και συμβεβλημένα από την Ecoelastika ecoelastikaspots  (βουλκανιζατέρ, συνεργεία)
  2. Οι συμβεβλημένοι με την Ecoelastika μεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, συλλέγουν και προωθούν τα ελαστικά σε κατάλληλες βιομηχανικές μονάδες για ανακύκλωση – αξιοποίηση
  3. Στις μονάδες ανάκτησης τα ελαστικά περνούν από διαδοχικά στάδια επεξεργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν είτε για ανακύκλωση είτε για ενεργειακή αξιοποίηση

Εταιρική Ταυτότητα

Η φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η ίδρυση και λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού».
Ο παραγωγός δηλαδή αναλαμβάνει μέσω της Ecoelastika την ευθύνη να οργανώσει τη διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής και να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος, φροντίζοντας παράλληλα για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας με την εφαρμογή κανόνων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

Αποστολή

Η διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που αποσύρονται στην Ελλάδα με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.

Η προστασία  του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα της εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Η εταιρεία προκειμένου να πετύχει στην αποστολή της θέτει σε υψηλή προτεραιότητα:

  • Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
  • Το σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον
  • Τη συνεργασία της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών

Όραμα – Στόχος

Η Ecoelastika οραματίζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στη χρήση δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία των αποβλήτων. Ενεργεί με βάση τις προτεραιότητες που ισχύουν για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης.

Όραμά της είναι επίσης να εξελιχθεί σε πρότυπο υπεύθυνου οργανισμού που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.

Στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των χρηματικών πόρων με την κατά το δυνατό μέγιστη αποδοτικότητα και απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του υγειούς ανταγωνισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Τα φθαρμένα ελαστικά είναι απόβλητα με αρνητική αξία γεγονός που επιβάλλει την οργανωμένη διαχείρισή τους καθώς σε αντίθετη περίπτωση αποτελούν εστία ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η Ecoelastika ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν εμπορεύεται κάποιο προϊόν και δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από τις ενέργειες που κάνει. Αντίθετα, αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους διαχείρισης των ελαστικών, φροντίζοντας να οδηγηθούν ως πρώτη ύλη σε αδειοδοτημένες μονάδες, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση ή την μεταποίηση τους για τη δημιουργία νέων προϊόντων ανακύκλωσης.

Μοναδική πηγή εσόδων του ΣΣΕΔ Ecoelastika  είναι οι χρηματικές εισφορές, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη του συνολικού κόστους διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.