Καινοτομία

Η Ecoelastika με στόχο τη συνεχή συμβολή της στην κυκλική οικονομία προωθεί και ενδυναμώνει πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες στον τομέα της πράσινης οικονομίας, μέσω της συνεχούς έρευνας για νέες χρήσεις και εφαρμογές των μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία τους.

Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και στηρίζει διαγωνισμούς πράσινων καινοτόμων ιδεών για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη βέλτιστη διαχείριση των άχρηστων/μεταχειρισμένων ελαστικών.

Δείτε αναλυτικά τον διαγωνισμό του 2019 και τον νικητή.

Οι δράσεις της στο τομέα της καινοτομίας συνεχίζονται με στόχο τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.