Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

Η Ecoelastika σχεδιάζει και πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών του χώρου για ζητήματα που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια καθώς και για περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης ή μη των άχρηστων ελαστικών οχημάτων.