15 Χρόνια

ECOELASTIKA

2004 – 2019

Μία συνεχής προσπάθεια που αποδίδει καθημερινά με κύριο μέλημά μας το περιβάλλον και τον άνθρωπο
15 χρόνια γεμάτα με σημαντικά επιτεύγματα που δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε χωρίς την υποστήριξη καθενός από εσάς.
Είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε την ενεργή συμμετοχή σας και ενθουσιασμένοι για το μέλλον και όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε μαζί σας!

15 Χρόνια σε αριθμούς…

1

ελαστικά συλλέχθηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια

1

πιστοποιημένα ecoelastikaspots (βουλκανιζατέρ-συνεργεία)

1%

αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών που απορρίπτονται

1%

μείωση των ιστορικών αποθεμάτων των άχρηστων ελαστικών που υπήρχαν αποθηκευμένα σε χώρους συλλεκτών και μονάδες αξιοποίησης

1

σχολικές αυλές σε όλη την Ελλάδα απέκτησαν ελαστικό δάπεδο από τρίμμα άχρηστων ελαστικών για ασφαλέστερο παιχνίδι

1

σχολικές αυλές σε όλη την Ελλάδα απέκτησαν ελαστικό δάπεδο από τρίμμα άχρηστων ελαστικών για ασφαλέστερο παιχνίδι

1

ερευνητικά προγράμματα για την καλύτερη δυνατή τελική αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

1

διακρίσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της

1

Ecoelastika Ambassadors, δηλαδή όλους εσάς που στηρίζετε καθημερινά τις δράσεις μας και γίνεστε η έμπνευση που χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε να ενεργούμε με γνώμονα το περιβάλλον και τον άνθρωπο