Ecoelastika: ο ρόλος και το έργο της

Τα άχρηστα ελαστικά ανακυκλώνονται.
H Ecoelastika φροντίζει γι’ αυτό!

1. Τα άχρηστα ελαστικά συγκεντρώνονται στα πιστοποιημένα και συμβεβλημένα ecoelastikaspots (βουλκανιζατέρ-συνεργεία)

2. Το δίκτυο συνεργατών μας τα συλλέγει και τα μεταφέρει σε εργοστάσια για ανακύκλωση – αξιοποίηση

3. Εκεί διαχωρίζονται και επεξεργάζονται τα υλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές όπως:

  • πληρωτικό υλικό σε τεχνητούς χλοοτάπητες
  • δάπεδα ασφαλείας για παιδικές χαρές σχολεία & αθλητικούς χώρους
  • θερμομονωτικά, ηχομονωτικά καθώς και άλλα χρηστικά αντικείμενα που κάνουν την ζωή μας καλύτερη

Tι είναι η Ecoelastika;

Η Ecoelastika είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Oργανώνει σε πανελλαδική βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων από τα σημεία απόρριψής τους και στη συνέχεια φροντίζει για  τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών).

Πρόκειται για το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) άχρηστων ελαστικών οχημάτων από την Πολιτεία (Ε. Ο. ΑΝ.).

Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της, σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού». Με την έννοια αυτή, ο παραγωγός επωμίζεται την ευθύνη τόσο να οργανώσει τη διαχείριση των παλιών ελαστικών, όσο και να καλύψει το σχετικό κόστος. Στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των χρηματικών πόρων με την κατά το δυνατό μέγιστη αποδοτικότητα και απώτερο σκοπό την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Έχουν οικονομική αξία τα φθαρμένα ελαστικά;

Τα φθαρμένα ελαστικά είναι απόβλητα χωρίς εμπορική αξία, και επιβάλλεται η οργανωμένη διαχείρισή τους καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση αποτελούν ρυπογόνο παράγοντα του περιβάλλοντος.

Τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Ecoelastika, ως το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης άχρηστων ελαστικών οχημάτων από την Πολιτεία.

Υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος από την συλλογή των φθαρμένων ελαστικών;

Η Ecoelastika ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν εμπορεύεται κάποιο προϊόν και δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από τις ενέργειες που κάνει. Αντίθετα, επωμίζεται ολόκληρο το κόστος διαχείρισης των φθαρμένων ελαστικών, καθώς φροντίζει να οδηγηθούν ως πρώτη ύλη σε αδειοδοτημένες μονάδες, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση ή την μεταποίηση τους για δημιουργία νέων προϊόντων.

Από που προέρχονται οι χρηματοοικονομικοί πόροι της Ecoelastika;

Τα χρήματα για αυτή τη διαδικασία προκύπτουν από τις εταιρείες εισαγωγής, οι οποίες, βάσει νόμου, έχουν υποχρέωση καταβολής στο σύστημα της χρηματικής εισφοράς (αρ. 5 παρ. 4.2 υπό β (i) ΠΔ 109/2004). Αυτή είναι η μοναδική πηγή εσόδων του συστήματος και προορίζεται για την κάλυψη του συνολικού κόστους διαχείρισης των φθαρμένων ελαστικών καθώς και για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με παρεμφερή περιβαλλοντικά θέματα.

Τι έχει καταφέρει η Ecoelastika στα 15 χρόνια λειτουργίας της;

1. Έχουν συλλεχθεί >52.000.000 ελαστικά σε όλη την ελληνική επικράτεια
2. Έχουν συμβληθεί 3.000 πιστοποιημένα ecoelastikaspots (βουλκανιζατέρ-συνεργεία), δηλαδή σημεία συλλογής άχρηστων ελαστικών
3. Έχουν αξιοποιηθεί >90% των μεταχειρισμένων ελαστικών που απορρίπτονται
4. Έχουν μειωθεί κατά 75% τα ιστορικά αποθέματα των άχρηστων ελαστικών που υπήρχαν αποθηκευμένα σε χώρους συλλεκτών και μονάδες αξιοποίησης

Κυκλική Οικονομία

Τι είναι η κυκλική οικονομία και γιατί είναι τόσο σημαντική

Το γραμμικό μοντέλο παραγωγής στο οποίο έχει βασιστεί μέχρι σήμερα η οικονομία μας δηλαδή

ΠρομήθειαΠαρασκευήΑπόρριψη

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ.

Η κυκλική οικονομία είναι η απάντηση για αειφόρο ανάπτυξη. Εφαρμόζοντας αυτό το οικονομικό  μοντέλο, τα επεξεργαζόμενα συστατικά  μπορούν να επιστρέψουν πίσω στον κύκλο. Ό,τι προηγουμένως θεωρείτο ως «απόβλητο», τώρα μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη με αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Η κυκλική οικονομία εστιάζεται στα παρακάτω:

 • αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων, των φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών
 • ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων
 • παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών
 • διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα
 • χρησιμοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες
 • χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι η κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος

H Ecoelastika συμβάλει στην Κυκλική Οικονομία προωθώντας τις εφαρμογές που προκύπτουν από τα προϊόντα ανακύκλωσης με βασικό κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος.

Διαδικασία Αξιοποίησης Ελαστικών

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ως υλικά για παραγωγή νέων προϊόντων όσο και ενεργειακά.

Ως υλικά: Μέσα από μηχανική επεξεργασία, κατά την οποία γίνεται τεμαχισμός τους σε πολλαπλά στάδια και παράγονται ολοένα και μικρότερα μεγέθη τεμαχισμένων ελαστικών καθώς ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μηχανικός διαχωρισμός των υλικών που τα αποτελούν.

Ως τελικά προϊόντα από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών παράγονται τρία υλικά:

 1. Το κύριο προϊόν της μηχανικής επεξεργασίας που είναι το τρίμμα ή η πούδρα ελαστικού σε διάφορες επιθυμητές κοκκομετρίες.
 2. Τα μέταλλα τα οποία περιέχονται στην δομή του ελαστικού και ενισχύουν την κατασκευή του.
 3. Τα λινά τα οποία περιέχονται κυρίως στα ελαστικά επιβατικών οχημάτων.

Και τα 3 παραπάνω υλικά απορροφώνται σε τελικές εφαρμογές.

Ενεργειακή Αξιοποίηση: Γίνεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν το ελαστικό ως πηγή ενέργειας. Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαλυβουργίες, οι ασβεστοποιίες, οι κεραμοποιίες, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι χαρτοβιομηχανίες, κλπ.

Ποιες είναι οι πιο πιθανές εφαρμογές που προκύπτουν από την ανακύκλωση των άχρηστων ελαστικών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τόνωση της κυκλικής οικονομίας;

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι:

 • Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας για προαύλια σχολείων
 • Παιδικές χαρές
 • Αθλητικοί χώροι
 • Τεχνητοί χλοοτάπητες ποδοσφαίρου
 • Τροποποιημένη άσφαλτος για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής οδοστρώματος, μείωση θορύβου και πιτσιλίσματος.
 • Θερμοπλαστικά ελαστομερή
 • θερμομονωτικά
 • Ηχομονωτικά
 • Αντικραδασμικά
 • Αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια, λωρίδες ποδηλάτων, πινακίδες
 • Παπούτσια, τσάντες, έπιπλα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ποιο το όφελος της Ecoelastika από τις δράσεις της και τις χορηγίες;

Στους βασικούς στόχους της Ecoelastika, από την ίδρυσή της, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι εκπαιδευτικές της δράσεις, η κοινωνική της προσφορά και η ανθρωποκεντρική της συμπεριφορά, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και εκπαίδευση των παιδιών, είναι μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής της πολιτικής.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνία. Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων κρίνεται πλέον απαραίτητη για τη συνέχιση της ανθρώπινης επιβίωσης.

Η εξάλειψη της ρύπανσης από  την ανεξέλεγκτη απόρριψη των  μεταχειρισμένων ελαστικών, η τόνωση της κυκλικής οικονομίας από τα προϊόντα που προκύπτουν από την ανακύκλωση, καθώς και η εκπαίδευση  και η επιστημονική έρευνα σχετικά με τις χρήσεις του τρίμματος, αποτελούν βασικές της προτεραιότητες.

Με τις χορηγίες για την κατασκευή ελαστικών δαπέδων σε σχολεία ανά την Ελλάδα, επιδιώκει να ενθαρρύνει την κυκλική οικονομία και να προτρέψει έμπρακτα την χρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων προϊόντων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ευελπιστώντας παράλληλα να εμπνεύσει και άλλες επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς σε αντίστοιχες δράσεις.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω διαγωνισμών στο Facebook, προσέφερε στους φίλους της …

58 ελαστικά δάπεδα, που κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν δωρεάν σε αντίστοιχες σχολικές αυλές Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών σχολείων από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα για την προστασία των παιδιών από τραυματισμούς.

24 σετ καινούργια ελαστικά προσφέρθηκαν δωρεάν ως επιβράβευση σε όλους τους φίλους της που σκέφτονται και ενεργούν οικολογικά επιλέγοντας για την αλλαγή των ελαστικών τους, ένα από τα 3.000 συμβεβλημένα βουλκανιζατέρ-συνεργεία ecoelastikaspots.

Εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στην επεξήγηση με εκλαϊκευμένο τρόπο της αναγκαιότητας ανακύκλωσης αλλά και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών σε άλλες εφαρμογές μετά το πέρας του κύκλου ζωής

Γνωρίστε τον «Ελαστικούλη» !

«Δεν θα συνέβαινε..»
Μέρος πρώτο

«Δεν θα συνέβαινε..»
Μέρος δεύτερο

«Δεν θα συνέβαινε..»
Μέρος τρίτο

Research and Development

6 ερευνητικά προγράμματα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, μέσω τελικών χρήσεων και εφαρμογών ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία

Μελέτες για την χρήση του τρίμματος σε δρόμους

Η Ecoelastika έχει αναλάβει τον συντονισμό ενός σημαντικού έργου, το rap-eltτο οποίο έχει σκοπό να μελετήσει την δυνατότητα αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης της ασφάλτου μέσω της τροποποίησής της με τρίμμα ελαστικού προκειμένου να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η διάρκεια ζωής της.

Μελέτες για τις προδιαγραφές των ελαστικών  πλακιδίων

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης  από την Ecoelastika με θέμα: «Εύρεση της Αντίστασης στην Φθορά Ελαστικών Πλακιδίων κατασκευασμένα από EPDM και Τρίμμα Ελαστικού, για Χρήση σε Παιδικές Χαρές» επιβεβαιώνουν ότι τα ελαστικά πλακίδια δύο στρώσεων (άνω στρώση EPDM και κάτω στρώση SBR), που προορίζονται για χρήση στις Παιδικές Χαρές, πληρούν τις κατά ΕΝ 14877 προδιαγραφές εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ασφάλεια και αντοχή στην φθορά.

Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα την Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, για τη διοργάνωση διαγωνισμού που αφορά στις καινοτόμες ιδέες – προϊόντα από την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική αγορά για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών με συμβολή στην κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο του GreenTech Challenge | by ESU NTUA.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε;

Oι μικρές μας αποφάσεις μπορούν να πετύχουν μεγάλες αλλαγές.

1. Αλλάζοντας πάντα τα λάστιχα του αυτοκινήτου ή της μηχανής σας σε ένα από τα συμβεβλημένα και πιστοποιημένα ecoelastikaspots (Πράσινα βουλκανιζατέρ- συνεργεία) ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα πεταχτούν ανεξέλεγκτα αλλά θα οδηγηθούν για ανακύκλωση μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης άχρηστων ελαστικών της Ecoelastika.

ecoelastikaspots

2. Αν για κάποιο λόγο σου έμειναν τα παλιά ελαστικά της μηχανής σου και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, υπάρχει λύση!
Αρκεί να τα πας σε ένα ecoelastikaspot και να γίνεις κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας που προσπαθεί κανένα ελαστικό να μην οδηγείται σε χωματερές αλλά αντιθέτως στην ανακύκλωση!

Τα ecoelastikaspot είναι βουλκανιζατέρ-συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, που αναλαμβάνουν, χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά σου, να κρατήσουν τα παλιά ελαστικά του δίτροχού σου και να τα παραδώσουν στην Ecoelastika ώστε να οδηγηθούν στην ανακύκλωση.

3. Ενημερωνόμαστε και ενισχύουμε τις εφαρμογές που προκύπτουν από την ανακύκλωση των άχρηστων ελαστικών συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τόνωση της κυκλικής οικονομίας από τα προϊόντα που προκύπτουν από την ανακύκλωση.

4. Ακολουθήστε μας στα Social media
Στόχος μας είναι, μέσα από την κοινότητά μας στο Facebook, να ενημερώσουμε για την σημαντικότητα της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα αυτή των ελαστικών των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών μετά το τέλος ζωής τους.

Έτσι οργανώσαμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα οικολογίας, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη των άχρηστων ελαστικών στο περιβάλλον και τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωσή τους.

όπως…

Είμαστε ανελαστικά υπέρ του περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση είναι μονόδρομος. Ανακυκλώνουμε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο

Θες να ξανασυστηθούμε; Στο χέρι σου είναι να μου δώσεις μια νέα ζωή!

«MOTO ΛΑΣΤΙΧΑ: ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ»
GO TO «PREMIUM ecoelastikaspot»

«MOTO ΛΑΣΤΙΧΑ: ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ»
GO TO «PREMIUM ecoelastikaspot»

Κάθε λάστιχο μετράει όσο μικρό κι αν είναι

ecoelastikaspots

Την προβολή και εύκολη αναζήτηση των πιστοποιημένων βουλκανιζατέρ-συνεργείων, ecoelastikaspots ώστε να εξασφαλισθεί πως θα ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία για τη συλλογή και ανακύκλωσή τους.