Αποτελέσματα Ερευνητικής Μελέτης από την Ecoelastika με θέμα: «Εύρεση της Αντίστασης στην Φθορά Ελαστικών Πλακιδίων κατασκευασμένα από EPDM και Τρίμμα Ελαστικού, για Χρήση σε Παιδικές Χαρές»

Μαρούσι, 08/03/2019

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης που πραγματοποίησε η Ecoelastika, επιβεβαιώνουν ότι τα ελαστικά πλακίδια δύο στρώσεων (άνω στρώση EPDM και κάτω στρώση SBR), που προορίζονται για χρήση στις Παιδικές Χαρές, πληρούν τις κατά ΕΝ 14877 προδιαγραφές εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ασφάλεια και αντοχή στην φθορά.

Ειδικότερα διερευνήθηκε ποιο είναι το απαιτούμενο πάχος της άνω στρώσης κόκκων EPDM, το οποίο διασφαλίζει την αντοχή καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH).

Στην παρούσα μελέτη προτείνονται τα κατάλληλα πάχη στρώσης EPDM,
λαμβάνοντας υπόψη τρεις (3) διαφορετικές ζώνες καταπόνησης:

  • Ζώνη Α: σημεία στα οποία οι χρήστες της παιδικής χαράς μόνο περπατούν
  • Ζώνη Β: σημεία στα οποία οι χρήστες κατά 40 % περπατούν και κατά 60 % τρέχουν
  • Ζώνη Γ: σημεία που δέχονται έντονη καταπόνηση (πχ. συνεχές τρέξιμο, σημεία κάτω από κούνιες, γενικότερα παιχνίδια που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη επαφή του ποδιού του παιδιού με το δάπεδο).

Σημ.: Χρόνοι ζωής μεγαλύτεροι από 15 χρόνια θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικοί της ανθεκτικότητας των πλακιδίων. Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε απλοποιημένο μοντέλο που δεν συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την φθορά των πλακιδίων.

Η ECOELASTIKA στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, υλοποιεί μια σειρά σημαντικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, με έμφαση στην ανακύκλωση και αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών, στην δημιουργία νέων χρήσιμων προϊόντων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Σημαντική δράση της εταιρείας είναι τα προγράμματα που πραγματοποιεί για την δωρεάν κατασκευή δαπέδων ασφαλείας στις αυλές σχολικών κτιρίων με επίκεντρο την ασφάλεια των παιδιών και ταυτόχρονα την εκπαίδευσή τους για την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη
Μενού