Διαχειριστικοί έλεγχοι από το εγκεκριμένο σύστημα Ecoelastika AE (2021) σε υπόχρεους εισαγωγείς

Η ECOELASTIKA AE, εντός του 2021 διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο σε πέντε υπόχρεους εισαγωγείς ελαστικών για την ορθότητα των δηλώσεων που αφορούσαν χρηματικές εισφορές για τις χρήσεις 2018 & 2019. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές. Από τους  ελέγχους προέκυψαν διαφορές οφειλόμενων αλλά μη δηλωθέντων ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε χρηματικές εισφορές συνολικής αξίας 8.382,48 €.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη