Τι γίνονται τα άχρηστα ελαστικά όταν τελειώσει η ζωή τους;

Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής εάν καίγονταν στο σύνολό τους για την παραγωγή ενέργειας θα απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που είναι από τα βασικά αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Η παράνομη ταφή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ή η ανεξέλεγκτή τους διάθεση θα είχε πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον λόγω του κινδύνου των πυρκαγιών και εξαιτίας της πολύ ανθεκτικής τους δομής που τα καθιστά ουσιαστικά μη βιοδιασπώμενα. Επομένως με την ανακύκλωση ελαστικών τέλους κύκλου ζωής έχουμε περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση μεγάλης ποσότητας αποβλήτων και συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η «Ecoelastika» είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων στην Ελλάδα και συλλέγει ετησίως πάνω από 40.000 τόνους άχρηστων ελαστικών, περίπου 65%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης ελαστικών της Ευρώπης.

Η«Ecoelastika» έχει πετύχει τους στόχους του ΠΔ 109/2004 από τον Ιούλιο του 2006 με ποσοστό ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών άνω του 90% των αποσυρόμενων ποσοτήτων σε ετήσια βάση χάρη στο οργανωμένο και λειτουργικό δίκτυο των συνεργατών της. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών ξεπερνά ετησίως το 95% των αποσυρόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών στη χώρα.

Στόχοι του ΣΣΕΔ Ecolastika

Στόχος 1 : 90% ανακτώμενα ελαστικά

Στόχος 2: 40% ανακυκλωμένα

Στατιστικά Στοιχεία 2021

49470 – Αποσυρόμενες ποσότητες ελαστικών (tns)

44494 – Συλλεχθείσες ποσότητες ελαστικών (tns)

44539 – Ανακτώμενες ποσότητες ελαστικών (tns)

28069 – Ανακυκλωμένες ποσότητες ελαστικών (tns)

– Στόχος 1: 90,03% : Ανακτώμενες/Αποσυρόμενες ποσότητες

– Στόχος 2: 56,74% Ανακυκλωμένες/Αποσυρόμενες ποσότητες

«Το 2020 ήταν για την εταιρεία μας ένας παραγωγικός και επιτυχημένος χρόνος, παρά τις προκλήσεις που έφερε ο COVID-19 σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας», είπε στη Greenagenda.gr ο Γενικός Διευθυντής της Ecoelastika, Γιώργος Μαυριάς.

Τα υλικά που παράγονται από την αξιοποίηση των ελαστικών μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως:

-Ηχομονωτικά panels

-Ελαφρύ πληρωτικό υλικό ως υπόστρωμα οδοποιίας

-Τρίμμα ελαστικού για αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής

-Τροποποιημένη άσφαλτος με τρίμμα ελαστικού

-Πρώτη ύλη για παραγωγή προϊόντων από ελαστικό

«Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση της διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής των οποίων η “διευρυμένη ευθύνη” βαρύνει τον παραγωγό τους. Στόχος μας είναι η βέλτιστη αξιοποίησή τους, η εύρεση νέων εφαρμογών χρήσης καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων», υπογράμμισε ο κ. Μαυριάς.

Οι συμβεβλημένοι με την Ecoelastika μεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη την Eλλάδα συλλέγουν και προωθούν τα ελαστικά σε κατάλληλες βιομηχανικές μονάδες για ανακύκλωση – αξιοποίηση. Στις μονάδες ανάκτησης τα ελαστικά περνούν από διαδοχικά στάδια επεξεργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν: A) για ανακύκλωση B) για ενεργειακή αξιοποίηση.

Σημεία απόσυρσης είναι: Α) Βουλκανιζατέρ Β) Συνεργεία όπου γίνεται αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών. Τα άχρηστα ελαστικά συγκεντρώνονται στα πιστοποιημένα και συμβεβλημένα από την Ecoelastika (βουλκανιζατέρ, συνεργεία).

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ενεργειακά όσο και ως υλικά.

Οι μέθοδοι αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών που εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής:

· Μηχανική επεξεργασία κοκκοποίηση και διαχωρισμός των προϊόντων και υποπροΐόντων για χρήση σε εφαρμογές ανακύκλωσης

· Ενεργειακή αξιοποίηση (συναποτέφρωση) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία εντός Ελλάδας

· Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες

· Εξαγωγές για επαναχρησιμοποίηση. Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαλυβουργίες και οι ασβεστοποιίες.

Πανευρωπαϊκά, συνηθέστερος προορισμός των μεταχειρισμένων ελαστικών, είτε ως ολόκληρα είτε ως τεμαχισμένα, είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες. Στις τσιμεντοβιομηχανίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά τροφοδοτούνται μαζί με τις πρώτες ύλες στους περιστροφικούς κλιβάνους, όπου αξιοποιούνται τόσο ως εναλλακτική καύσιμη ύλη όσο και ως υλικό για την παραγωγή του κλίνκερ. Για την αξιοποίησή τους ως υλικά, τα μεταχειρισμένα ελαστικά περνούν από μηχανική επεξεργασία κατά την οποία γίνεται τεμαχισμός τους σε πολλαπλά στάδια όπου παράγονται ολοένα και μικρότερα μεγέθη τεμαχισμένων ελαστικών καθώς ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μηχανικός διαχωρισμός των υλικών που τα αποτελούν.

Ως τελικά προϊόντα από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών παράγονται τρία υλικά:

1. Το κύριο προϊόν της μηχανικής επεξεργασίας είναι το τρίμμα ή η πούδρα ελαστικού που παράγεται σε διάφορες επιθυμητές κοκκομετρίες

2. Τα μέταλλα ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται στη δομή του ελαστικού και ενισχύουν την κατασκευή του

3. Τα λινά επίσης ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται κυρίως στα ελαστικά επιβατικών οχημάτων.

Η «Ecoelastika» oργανώνει σε πανελλαδική βάση τη συλλογή των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων από τα σημεία απόσυρσής τους (π.χ. βουλκανιζατέρ, συνεργεία), στα οποία λαμβάνει χώρα η αντικατάσταση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων με καινούργια. Φροντίζει για τη μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών).

Τα σημεία συλλογής είναι εγγεγραμμένα μέλη στο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika και έχουν αποδεχτεί τους όρους συνεργασίας για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών. Ο αριθμός των ecoelastikaspots είναι σήμερα 3.300. Τα σημεία συλλογής (ecoelastikaspots) φέρουν το αναγνωριστικό αυτοκόλλητο σήμα της Ecoelastika ως πιστοποιημένοι συνεργάτες της και εμφανίζονται στη λίστα των συμβεβλημένων σημείων συλλογής που υπάρχει στο site της εταιρείας.

Όσον αφορά στις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, εφαρμόζει την πυραμίδα προτεραιοτήτων με έμφαση στην ανακύκλωση, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου αποβλήτου. Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (online τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεματικής) με στόχο την απρόσκοπτη παρακολούθηση καθώς και τον οργανωμένο και αποτελεσματικό έλεγχο όλων των σταδίων διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

64 δράσεις σε σχολεία της Ελλάδας από το 2015

Μία σημαντική δράση που υλοποιεί τα τελευταία 7 χρόνια (2015-2022) είναι τα προγράμματα δωρεάν κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά σε δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα με επίκεντρο το παιδί και την ασφάλειά του.

Βασικές προτεραιότητες της Ecoelastika είναι ο περιορισμός της ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των μεταχειρισμένων ελαστικών, η τόνωση της Κυκλικής Οικονομίας με την χρήση των προϊόντων που προκύπτουν από την ανακύκλωση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η «Ecoelastika» υλοποιεί σημαντικές δράσεις που προωθούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχοντας ως αποδέκτες τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, τους συνεργάτες της αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

του Νίκου Αβουκάτου

Αναδημοσίευση από greenagenda.gr

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη