Δημιουργία κυκλικού κόμβου από ελαστικά οχημάτων

Η ECOELASTIKA με βασικό κριτήριο το Περιβαλλοντικό Όφελος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη παρέδωσε μεταχειρισμένα ελαστικά στο Δήμο Καβάλας για την δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή Νεάπολη Καβάλας.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Καβάλας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/09) «Καλύτερες συνδέσεις».

Η ECOELASTIKA είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν κοινό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η παράταση της «διάρκειας ζωής» των μεταχειρισμένων ελαστικών μέσω της επαναχρησιμοποίησης είναι σημαντικό μέτρο για τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που παράγονται. Η επαναχρησιμοποίηση έχει ισχυρή αξία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς όχι μόνο προάγει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποφυγής δημιουργίας απορριμμάτων, αλλά συμβάλλει επίσης και στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη