Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο
“Sustainable Solid Waste Management”

Η Ecoelastika συμμετείχε στο 10ο Διεθνές Συνέδριο “Sustainable Solid Waste Management” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Ιουνίου στα Χανιά της Κρήτης.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και αποτελεσματικών πρακτικών για την αειφόρα διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στην κυκλική οικονομία, σε όλους τους βασικούς τομείς δράσης (παραγωγή, κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, δευτερεύουσες πρώτες ύλες, καινοτομία, επενδύσεις και παρακολούθηση) και σε όλους τους τομείς προτεραιότητας (απόβλητα τροφίμων, πλαστικά, κρίσιμες πρώτες ύλες, κ.λπ.).

Η Ecoelastika, με γνώμονα το περιβαλλοντικό όφελος και τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία μίλησε για το έργο RAP-ELT (RAP: Reclaimed Αsphalt Pavement), το οποίο παρουσιάζει επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση για τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης RAP αναμειγνύοντας τροποποιημένη άσφαλτο με τρίμμα ελαστικού, πρωτογενή αδρανή και RAP, χωρίς την χρήση ακριβών αναγεννητών.

Στόχος της Ecoelastika μέσω της προβολής του RAPELT, είναι η ενδελεχής ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων αρχών και φορέων και των τοπικών κοινωνιών για την τροποποίηση της ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού, ως μία εφαρμογή που προκύπτει από την ανακύκλωση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής με πολλαπλά οφέλη από την χρήση της, στοχεύοντας παράλληλα:

  • Στην προβολή της μεθόδου ως ικανής να απορροφήσει σημαντική ποσότητα από την ανακύκλωση του ελαστικού, προάγοντας ακόμα πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές συγκριτικά με την ενεργειακή ανάκτηση.
  • Στην εισήγηση για εισαγωγή εθνικών προδιαγραφών ως προς την αξιοποίηση τρίμματος ελαστικού για τροποποίηση της ασφάλτου.

Παρουσίαση του έργου RAP-ELT και των αποτελεσμάτων του
από την Υπεύθυνη R&D της Ecoelastika, κα Ι. Γιγάντε

Σχετικό επιστημονικό άρθρο «Πιλοτική εφαρμογή ασφαλτόστρωσης, τροποποιημένης ασφάλτου με ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων και ανακυκλωμένο ασφαλτικό σκυρόδεμα (RAP)», του κ. Γ. Μαυριά, Γενικό Διευθυντή της Ecoelastika, και των κ.κ. Π. Γραμμέλη, Ι. Κοντοδήμο, Κ. Κετικίδη, Δ. Κουρκουμπά, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη