Λάστιχα μέσα στην Άσφαλτο;
Μα πώς;

Η τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος είναι ένα μίγμα θερμής ασφάλτου και τρίμματος ελαστικού, το οποίο προέρχεται από τα άχρηστα ελαστικά οχημάτων και η χρήση της προσφέρει πολλά οφέλη.

Αποτελεί μια μορφή αξιοποίησης των προϊόντων που προκύπτουν από την ανακύκλωση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής και συμβάλλει στην Κυκλική Οικονομία μειώνοντας κατά πολύ το αποτύπωμα άνθρακα.

Πλεονεκτήματα από την χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με ανακυκλωμένο ελαστικό
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
    (μείωση αυλακώσεων)
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
    (μείωση ρηγματώσεων)
  • Μείωση του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων
  • Μείωση του «spraying» από την κίνηση των οχημάτων σε βρεγμένο οδόστρωμα

Η ECOELASTIKA σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και την ΑΣΦΑΛΤΕΡ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την τροποποίηση της ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού.

Το έργο RAP-ELT είχε ως σκοπό να μελετήσει την δυνατότητα αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης του ασφαλτικού σκυροδέματος RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), χωρίς την χρήση ακριβών αναγεννητών, αλλά με την χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού.

Στο παρόν έργο μετρήθηκε το βέλτιστο ποσοστό του τρίμματος ελαστικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τροποποιητής ασφάλτου και πραγματοποιήθηκε πιλοτική διάστρωση δρόμου βαριάς κυκλοφορίας στον Δήμο Ασπροπύργου.

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του δρόμου μετρήθηκε η βελτίωση των ιδιοτήτων του αναφορικά με την μείωση του θορύβου, την μείωση των τροχοαυλακώσεων και την αύξηση της αντιολισθηρότητας.

Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν τόσο περιβαλλοντικά όσο και τεχνο-οικονομικά και τελικός σκοπός του έργου είναι η εισήγηση για την εισαγωγή εθνικών προδιαγραφών ως προς την αξιοποίηση τρίμματος ελαστικού για τροποποίηση ασφάλτου.

Παρουσιάσεις Έργου RAP-ELT