Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

20 – 28 Νοεμβρίου 2021

Συμμετέχουμε για έναν κόσμο με λιγότερα απόβλητα!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction, EWWR) είναι μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του EWWR αφορούν τα 3R με την παρακάτω σειρά: (Reduce, Reuse, Recycle)

 1. Μείωση των απορριμμάτων (Reduce)
 2. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων (Reuse)
 3. Ανακύκλωση υλικών (Recycle)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Week for Waste Reduction (EWWR).

Η διάρκειά της είναι από 20 Νοεμβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2021 με κοινό σύνθημα “Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας”

Η λέξη-κλειδί στην EWWR 2021 είναι η συνεργασία μεταξύ ατόμων ή ομάδων ανθρώπων για να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε μαζί κοινότητες βασισμένες στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, με στόχο τη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. Οι αβέβαιοι καιροί μας έδειξαν τη σημασία της ανθρώπινης επαφής αλλά, κυρίως, τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι στην αλλαγή των καθημερινών συνηθειών. Η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας πρέπει να εξαπλωθεί σε τοπικό επίπεδο, σε σπίτια, γραφεία, σχολεία, εργοστάσια, αγορές, δημαρχεία, τοπικούς οργανισμούς, αγροκτήματα κ.α.

Από τα πιο δύσκολα προϊόντα, όσον αφορά τη διαχείριση μετά το τέλος ζωής τους, είναι τα ελαστικά των αυτοκινήτων λόγω του ότι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν βιοδιασπώνται, ενώ όταν συγκεντρώνονται σε χωματερές αποτελούν εστίες μόλυνσης και κινδύνων όπως οι πυρκαγιές.

H ecoelastika ως το μοναδικό εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα, έχει αναλάβει την οργανωμένη διαχείρισή τους, δηλαδή τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησής τους. Κάθε χρόνο συλλέγει περίπου 3.700.000 ελαστικά αξιοποιώντας πάνω από το 90% των ελαστικών που απορρίπτονται.

Είναι στο χέρι του καθενός μας αλλά και όλων μαζί να μην μείνουμε αμέτοχοι.
Πώς; Με τη σωστή επιλογή!

 • Φροντίζουμε τα ελαστικά μας περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή τους
  Η σωστή πίεση των ελαστικών εξασφαλίζει βραδύτερη φθορά. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό καθώς τα ελαστικά μας δεν καταλήγουν στα απόβλητα τόσο γρήγορα.
  Όσο περισσότερο διαρκούν τα ελαστικά, τόσο περισσότερα απόβλητα αποφεύγουμε!
  Εάν κάθε αυτοκινητιστής φουσκώνει σωστά τα ελαστικά του κάθε μήνα, εξοικονομούνται 80 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου! Δηλαδή 350 κιλά λιγότερες εκπομπές CO2.

Δυστυχώς  μόλις 1 στους 5 οδηγούς ελέγχει την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα.
Με τη σωστή πίεση των ελαστικών καρδίζουμε καλύτερη πρόσφυση, μικρότερη ολίσθηση και ασφαλέστερη και πιο άνετη  οδήγηση!

 • Επιλέγουμε πάντα ένα πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ συνεργείο που φέρει το σήμα ecoelastikaspot, γνωρίζοντας ότι μέσω της ορθής διαχείρισης του συστήματος Ecoelastika θα οδηγηθούν για ανακύκλωση και θα έχουν την ευκαιρία για μια νέα ζωή μέσα από πολλές χρήσιμες εφαρμογές, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την Κυκλική Οικονομία και δίνοντας μια νέα δυναμική στην αγορά με καινοτόμα προϊόντα και νέες θέσεις εργασίας.

Τι κάνουμε και Γιατί;

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
γιατί… Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται!

Μείωση – αυστηρή αποφυγή και μείωση στην πηγή

Μείωση σημαίνει εξαρχής χρήση λιγότερων πόρων. Περιλαμβάνει αυστηρή αποφυγή καθώς και μείωση στην πηγή. Η μείωση των αποβλήτων μπορεί να οριστεί ως το πλήρες φάσμα των μέτρων και των ενεργειών που λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν γίνει απόβλητο.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η μείωση των απορριμμάτων;

Η μείωση των απορριμμάτων αποτελεί έκτακτη ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οικιακά απορρίμματα έχουν διπλασιαστεί, σε βάρος, σε σχέση με  το 1970 και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο εδώ και 15 χρόνια. Το 2018, παράχθηκαν 492 κιλά αστικών απορριμμάτων ανά άτομο στα κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ-27, μέσος όρος. Πηγή: Eurostat). Αυτά τα απόβλητα είναι αποτέλεσμα μη βιώσιμων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης. Επιπλέον, η κατανάλωση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής τους), αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% των εκπομπών που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η αύξηση της ποσότητας των προς διαχείριση αποβλήτων απαιτεί περισσότερες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας, το κόστος των οποίων επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση των απορριμμάτων έχει γίνει μια απλή και ουσιαστική έννοια στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων: είναι ένας θεμελιώδης τεχνικός παράγοντας στη διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο αλλά και μια έννοια που πρέπει να μας υπενθυμίζει την έλλειψη των φυσικών πόρων.

Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

Ως επαναχρησιμοποίηση νοείται κάθε πράξη με την οποία τα προϊόντα ή τα συστατικά μέρη του, που δεν είναι απόβλητα, χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται στον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την επισκευή και τις  εργασίες ανάκτησης με τις οποίες τα προϊόντα ή τα συστατικά τους στοιχεία, που θα είχαν μετατραπεί σε απόβλητα, παρασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.

Γιατί είναι σημαντική η επαναχρησιμοποίηση;

Η επαναχρησιμοποίηση αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τη μείωση: παράγονται πάρα πολλά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Με την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, η σωστή προετοιμασία και η επαναχρησιμοποίηση είναι σημαντικά μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που παράγονται. Η επαναχρησιμοποίηση έχει ισχυρή αξία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διότι όχι μόνο προάγει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης των απορριμμάτων, αλλά συμβάλλει επίσης σε κοινωνικούς στόχους και έχει οικονομικά οφέλη.

Η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων μειώνει τη χρήση υλικών και ενεργειακών πόρων και μειώνει τη ρύπανση και την υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου. Η ανακύκλωση το κάνει επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Διαλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων

Ανακύκλωση σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης που λαμβάνει χώρα μετά τη συλλογή και με την οποία τα απόβλητα υλικών επαναεπεξεργάζονται παράγοντας προϊόντα, υλικά ή ουσίες είτε για τον αρχικό είτε για άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικού υλικού, αλλά δεν περιλαμβάνει την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή για εργασίες επίχωσης.

Βάλτε τα υλικά στην κυκλική επανάληψη του προϊόντος και εξοικονομήστε πόρους!

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανακύκλωση των αποβλήτων, είναι απαραίτητη η επιλεκτική συλλογή και διαλογή των αποβλήτων. Συνεπώς, η επιτυχής θέσπιση επιλεκτικών συστημάτων συλλογής και η ενθάρρυνση των πολιτών να ταξινομούν τα απόβλητά τους είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση μειώνει την ποσότητα των αποβλήτων που εκφορτώνονται ή αποτεφρώνονται και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα, μετά τη μετατροπή τους, αποτελούν μέρος της κατασκευής νέων προϊόντων. Μέσω της ανακύκλωσης, τα απόβλητα αποτελούν πηγή δευτερογενών πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της χρήσης υλικών και ενεργειακών πόρων και στη μείωση της ρύπανσης και της υποβάθμισης του φυσικού κεφαλαίου.

Ας αλλάξουμε τον τρόπο που φερόμαστε!

Μείωση αποβλήτων σε διάφορες καταστάσεις

Στην εργασία

 • Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες που χρειάζεστε πραγματικά και χρησιμοποιήστε την επιλογή “recto-verso” στον εκτυπωτή σας.
 • Θυμηθείτε να δώσετε πίσω κενές κασέτες στην εταιρεία προμηθευτών για να τις ξαναγεμίσετε. Εκτός από τον σεβασμό του περιβάλλοντος, αυτή η μικρής κλίμακας δράση δημιουργεί δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Στο γραφείο, φέρε τη δική σου κούπα! Με αυτόν τον τρόπο δεν θα γεμίζετε το καλάθι απορριμμάτων χαρτιού με πλαστικά φλιτζάνια.
 • Γιατί να μην κρατήσετε το χρησιμοποιημένο χαρτί σε ένα συρτάρι ώστε να μπορείτε να το επαναχρησιμοποιήσετε για πρόχειρα;
 • Επιλέξτε τις προμήθειες του γραφείου σας με προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε επαναφορτιζόμενα ή επαναχρησιμοποιήσιμα είδη από ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα υλικά και προϊόντα που συνοδεύονται από ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα!
 • Προτιμήστε να αγοράσετε καφέ ή τσάι σε ένα μεγάλο πακέτο και όχι σε μικρές συσκευασίες. θα παράγετε λιγότερα απόβλητα και θα εξοικονομήσετε χρήματα.
 • Σκεφτείτε να δώσετε μεταχειρισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να του δώσουν μια δεύτερη ζωή.

Κατά τη διάρκεια των γευμάτων

 • Επιλέξτε να μαγειρέψετε με φρέσκα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο θα τρώτε υγιεινά και θα εξοικονομήσετε πολλά απορρίμματα συσκευασίας σε σύγκριση με ένα υπερβολικά συσκευασμένο έτοιμο γεύμα.
 • Να θυμόσαστε να χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν σύντομη ημερομηνία χρήσης. Φροντίστε, για παράδειγμα, να τοποθετείτε τα προϊόντα με σύντομη ημερομηνία χρήσης στο μπροστινό μέρος του ψυγείου ή του ντουλαπιού. Είναι ένας απλός τρόπος για όλους να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων.
 • Γεμίστε μια κανάτα νερό της βρύσης! Θα εξοικονομήσετε τα χρήματα που θα ξοδεύατε για την αγορά ενός πακέτου εμφιαλωμένου νερού και θα περιορίσετε την ποσότητα πλαστικού που σπαταλάται!
 • Όταν πάτε σε ένα πικνίκ, πάρτε μαζί σας αεροστεγή δοχεία για φαγητό, φιάλες και καθημερινά μαχαιροπίρουνα. Με αυτόν τον τρόπο θα μείνουν λιγότερα σκουπίδια στο τέλος του πικνίκ, τα οποία φυσικά θα πεταχτούν στον πλησιέστερο κάδο, ή ακόμα καλύτερα θα μεταφερθούν στο σπίτι για διαχωρισμό και απόρριψη.

Ψώνια

 • Επιλέξτε προϊόντα που συνοδεύονται από οικολογικά σήματα. Τα ευρωπαϊκά ή εθνικά οικολογικά σήματα είναι επίσημες πιστοποιήσεις που εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων καθώς και τον μειωμένο αντίκτυπό τους στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αρκετές εκατοντάδες προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών βιβλίων, σακούλες, οικιακά προϊόντα, φίλτρα καφέ…) είναι διαθέσιμα με οικολογικές ετικέτες, οπότε ψάξτε τα!
 • Επιλέξτε προϊόντα με λιγότερη συσκευασία και αποφύγετε προϊόντα μίας χρήσης. Από τη στιγμή της αγοράς, μπορείτε συχνά να επιλέξετε ένα προϊόν που θα παράγει λιγότερα απόβλητα. Θα εξοικονομήσετε πρώτες ύλες και θα βοηθήσετε στη μείωση της ρύπανσης που παράγεται μέσω της παραγωγικής διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα!
 • Επιλέξτε να αγοράσετε προϊόντα χύμα. Συχνά είναι λιγότερο ακριβά και βοηθά στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας. Η συσκευασία αντιπροσωπεύει το 23% του βάρους των οικιακών απορριμμάτων μας και ένα σημαντικό μέρος του όγκου στον κάδο σας.
 • Αγοράστε σε ποσότητες που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Η αγορά μιας ποσότητας τροφής που είναι καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας σας επιτρέπει να αποφύγετε την παραγωγή απορριμμάτων αλλά και να σας εμποδίσει να πετάξετε προϊόντα που έχετε πληρώσει, κάνοντας οικονομία.
 • Επιλέξτε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για τις αγορές σας. Οι τσάντες μιας χρήσης από εμπορικά κέντρα χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 20 λεπτά πριν πεταχτούν. Όχι μόνο γίνονται απόβλητα πολύ γρήγορα, αλλά αν δεν απορριφθούν προσεκτικά μπορούν να μολύνουν την ύπαιθρο και τη θάλασσα. Οι πλαστικές σακούλες που καταλήγουν στη θάλασσα μπορούν να σκοτώσουν θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια ή καρχαρίες που τις μπερδεύουν με μέδουσες και τις καταπίνουν.
 • Επιλέξτε οικολογικά επαναγεμιζόμενα προϊόντα. Οικολογικά ανταλλακτικά είναι συχνά διαθέσιμα για οικιακά προϊόντα, καλλυντικά, καθώς και ορισμένα τρόφιμα.

Ελεύθερος χρόνος

 • Εξοικονομήστε μπαταρίες: στο σπίτι, συνδέστε τις μικρές συσκευές σας στο ρεύμα ή χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες… θα εξοικονομήσετε επίσης χρήματα.
 • Προσπαθήστε να αποφύγετε τις περιττές αγορές προϊόντων, ειδικά κατά τις γιορτές: βρείτε ποια είδη χρειάζεστε πραγματικά για να αποφύγετε την υπερβολική αγορά τροφίμων, διακοσμητικών και δώρων.
 • Την επόμενη φορά που θα κάνετε ένα δώρο γενεθλίων, γιατί να μην πάρετε ένα «άυλο» δώρο, όπως εισιτήρια για μια παράσταση ή συναυλία στην περιοχή, ή μια συνδρομή, ένα μασάζ, μαθήματα μαγειρικής… απόλαυση χωρίς σπατάλη!

Στο σχολείο

 • Όσον αφορά την αγορά νέων σχολικών υλικών, ελέγξτε την κατάσταση της γραφικής ύλης και των υλικών που έχουν απομείνει από την προηγούμενη χρονιά, για να δείτε αν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Για εκείνα τα αντικείμενα που πρέπει ακόμα να αγοραστούν, επιλέξτε υλικά που συνοδεύονται από οικολογική ετικέτα ή εκείνα που φαίνονται ανθεκτικά και αντέχουν μερικές γρατζουνιές!
 • Επιλέξτε επαναχρησιμοποιήσιμη γραφική ύλη που μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Την ώρα του σνακ, φέρτε το φαγητό και το ποτό σας σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία
 • Βοηθήστε στη μείωση της σπατάλης χαρτιού γράφοντας και στις δύο πλευρές της σελίδας

DIY – Φτιάξτο μόνος σου

 • Γιατί να μην νοικιάσετε ή να δανειστείτε τα υλικά που χρειάζεστε;
 • Καλέστε «ειδική συλλογή» για τα επικίνδυνα απόβλητά σας.
 • Για τυχόν χημικά απόβλητα από εργασίες DIY, όπως οικιακά προϊόντα, μπαταρίες ή φωτιστικά ταινιών… κ.λπ. μεταφέρετέ τα στον πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών ή σημείο συλλογής.

Κηπουρική

 • Γιατί να μην νοικιάσετε τα εργαλεία κηπουρικής που χρειάζεστε μόνο περιστασιακά ή να τα δανειστείτε από έναν γείτονα;
 • Σκεφτείτε να αγοράσετε ένα φυσικό λίπασμα που είναι προσαρμοσμένο στις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Ακόμα καλύτερα, ξεκινήστε την οικιακή κομποστοποίηση και χρησιμοποιήστε τη ως λίπασμα!

Στο σπίτι

 • Επιλέξτε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ένας ενεργειακά αποδοτικός λαμπτήρας καταναλώνει 80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και διαρκεί 6 έως 8 φορές περισσότερο!
 • Επιλέξτε ανθεκτικά προϊόντα αντί για προϊόντα μιας χρήσης. Δημιουργούν πολύ λιγότερα απόβλητα! Μερικά παραδείγματα είναι πανιά καθαρισμού, ξυράφια, κύπελλα, στυλό που ξαναγεμίζουν, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες… κ.λπ.
 • Πριν πετάξετε ένα αντικείμενο έξω, μάθετε για τρόπους επαναχρησιμοποίησης στην περιοχή σας που θα μπορούσαν να δώσουν σε αυτό το αντικείμενο μια νέα ζωή!
 • Επιλέξτε να αγοράσετε σαπούνι αντί για αφρόλουτρο. Με λιγότερες συσκευασίες, το σαπούνι βοηθά στη μείωση των απορριμμάτων!
 • Καταπολεμήστε την υπερβολική σπατάλη χαρτιού: τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο «Χωρίς ανεπιθύμητη αλληλογραφία» στο γραμματοκιβώτιό σας.
 • Περισσότερο από το 30% του βάρους των κάδων μας αποτελείται από βιοαποδομήσιμα απόβλητα (απορρίμματα κουζίνας, απορρίμματα κήπου, στάχτες… κ.λπ.) Το να έχετε έναν κομποστοποιητή για να βάζετε οργανικά απόβλητα σημαίνει ότι πετάτε λιγότερα και αποκτάτε μια εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών για τα λουλούδια και τον κήπο σας.
 • Επαναχρησιμοποιείστε και επισκευάστε όσο το δυνατόν περισσότερο! 13 έως 25 κιλά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως ψυγεία, τηλέφωνα, υπολογιστές κ.λπ. πετιούνται ανά άτομο ανά έτος, ωστόσο αυτά τα προϊόντα περιέχουν συχνά επιβλαβή συστατικά όπως μόλυβδο ή υδράργυρο ενώ τα περισσότερα μπορούν να επισκευαστούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Σκεφτείτε να δώσετε μεταχειρισμένες συσκευές και ανεπιθύμητα έπιπλα σε συλλόγους που θα αναλάβουν τη δουλειά της αναπαλαίωσής τους.
 • Δώστε στα ανεπιθύμητα ρούχα σας μια δεύτερη ζωή δίνοντάς τα σε φιλανθρωπικούς συλλόγους ή σε φίλους και μέλη της οικογένειας.
 • Αγοράστε επαναχρησιμοποιούμενες πάνες για το παιδί σας. Μέχρι να συμπληρώσει ένα παιδί την ηλικία των 3 ετών, ο αριθμός των πανών που χρησιμοποιεί μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 6.000, δηλαδή περίπου ένας τόνος λερωμένων πανών ανά παιδί. Θα εξοικονομήσετε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων και επίσης θα εξοικονομήσετε χρήματα.
 • Θέλετε να μπείτε στην ουσία του θέματος; Μάθετε 12 καλές συνήθειες για τη μείωση των απορριμμάτων. Θα βρείτε, επίσης, περισσότερες ιδέες για δράσεις που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Απορριμμάτων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας, https://ewwr.eu/

Ας αλλάξουμε τον τρόπο που ενεργούμε!

12 καλές συνήθειες για τη μείωση των απορριμμάτων στην καθημερινή ζωή

 1. Επιλέξτε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες
 2. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο “Χωρίς ανεπιθύμητη αλληλογραφία” στο γραμματοκιβώτιό σας
 3. Αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων
 4. Αγοράστε χύμα ή σε μεγάλη συσκευασία
 5. Αγοράστε οικολογικά επαναφορτιζόμενα ή επαναγεμιζόμενα προϊόντα
 6. Πίνετε νερό βρύσης
 7. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
 8. Περιορίστε τη χρήση του εκτυπωτή
 9. Ξεκινήστε την κομποστοποίηση
 10. Δωρίστε παλιά ρούχα
 11. Δανειστείτε ή νοικιάστε εργαλεία
 12. Επισκευάστε τα αντικείμενα και τις συσκευές σας

 

Πηγή: EWWR.EU