ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ 14-05-2019 ΕΩΣ 03-06-2019

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του σχεδιασμού και δημιουργίας και υποστήριξης προγράμματος επιβράβευσης των εμπλεκόμενων μερών της. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 10/06/2019 έως 10/06/2020, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος.