ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ 08-04-2020 ΕΩΣ 29-04-2020

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ECOELASTIKA, τα οποία έχουν στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την αξιοποίηση των παραπροϊόντων / υποπροϊόντων της μηχανικής επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών από τις εταιρίες ανάκτησης. Στο παραπάνω πλαίσιο η ECOELASTIKA προκηρύσσει διαγωνισμό