ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ 15/07/2022 ΕΩΣ 25/07/2022

ΑΠΟ 15/07/2022 ΕΩΣ 25/07/2022

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου σε υπηρεσίες εξωτερικών ελέγχων συνεργαζόμενων μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών και συλλεκτών μεταφορέων.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα