ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΠΟ 06-03-2020 ΕΩΣ 26-03-2020

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο της διαφημιστικής προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ECOELASTIKA AE. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 10/04/2020 έως 31/12/2020, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης μέχρι κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) ημερολογιακών ετών και συγκεκριμένα από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και από 01/01/2022 έως 31/12/2022.