ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΠΟ 24-06-2019 ΕΩΣ 18-07-2019

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου σε υπηρεσίες εξωτερικών ελέγχων συνεργαζόμενων μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών και συλλεκτών μεταφορέων. Η διάρκεια του έργου είναι διετής, με δυνατότητα της Ecoelastika παράτασης για 1 επιπλέον έτος.