ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

  ΑΠΟ 02-12-2022 ΕΩΣ 13-12-2022

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί  διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο της διαφημιστικής προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ECOELASTIKA AE. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης μέχρι κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) ημερολογιακών ετών και συγκεκριμένα από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και από 01/01/2025 έως 31/12/2025.