Συλλέκτες Μεταφορείς 2021

ΑΠΟ 10-12-2021 ΕΩΣ 31-12-2021

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των έργων συλλογής και μεταφοράς μεταχειρισμένων ελαστικών. Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συνεργασίας των Αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε κάθε έργο, ορίζεται η 01/01/2022. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ΑΝΑΔΟΧΟΙ οφείλουν να αποστείλουν στην ECOELASTIKA AE (procurement@ecoelastika.gr) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προσκλήσεις και τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές έως τις 24/12/2021.

  Για ποιο/ποια έργα ενδιαφέρεστε; *

  Έργο Εκτιμώμενη Ετήσια Ποσότητα (tns) Πρόσκληση Ερωτηματολόγιο Ημερομηνία έναρξης σύμβασης 01/01/2022
  Νομός Ηρακλείου, Νομός Λασιθίου 1772 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Νομός Ευρυτανίας, Νομός Φωκίδας 250 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Ν. Βοιωτίας, Δ. Ωρωπού Αττικής, Νομός Ευβοίας (εκτός των Δ. Καρύστου & Κύμης-Αλιβερίου) 1527 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Ν. Αττικής (ελαστικά κατηγορίας Δ1) 80 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ν. Λευκάδας, Ν. Κεφαλληνίας 2840 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Περιφέρεια Πελοποννήσου 2237 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Δ. Άνδρου 26 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ν. Πιερίας 3020 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Ν. Φθιώτιδας 821 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022
  Ν. Χίου 160 Δείτε την πρόσκληση 1/1/2022