ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK
«ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ»

1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Σωρού αρ. 14, ΤΚ1521) και αποτελεί τον εγκεκριμένο από την πολιτεία φορέα που έχει συσταθεί σύμφωνα τη νομοθεσία (Ν. 2939/2001 που έχει ήδη αντικατασταθεί από τον Ν. 4819/2021 και ΠΔ 109/2004) για την οικολογική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, διοργανώνει τον παρακάτω διαγωνισμό με τίτλο «ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι Συμμετοχής»).
Οι Όροι Συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της ECOELASTIKA https://www.ecoelastika.gr/terms-schools.
Σκοπός των Όρων Συμμετοχής είναι να καθοριστούν οι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την ανάδειξη των νικητών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

 

2. Διάρκεια Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Παρασκευή 04/02/2022 ώρα 12 το μεσημέρι ως και την Τρίτη 15/03/2022 ώρα 10 το βράδυ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού κατά την παραπάνω ημερομηνία ή τυχόν άλλη που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, η συμμετοχή δεν είναι πλέον δυνατή, ούτε δεσμεύει την ECOELASTIKA.

 

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό για την ανάδειξη των σχολείων, στα οποία θα τοποθετηθεί δωρεάν τάπητας ασφαλείας μπορούν να δηλωθούν δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ελληνικής επικράτειας (νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία) καθώς και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Δικαίωμα συμμετοχής με δήλωση σχολείου έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετέχετε δηλώνοντας σχολείο με τον παρακάτω τρόπο:

1) Κάντε Like τη σελίδα της ECOELASTIKA στο Facebook (Ο διαγωνισμός αφορά μόνο τους φίλους της σελίδας μας στο Facebook).

2) Ανεβάστε σε σχόλιο στο post της σελίδας μας στο Facebook 1) το όνομα του σχολείου 2) την περιοχή 3) τον Δήμο 4) τον Νομό που ανήκει.

3) Πατήστε το link που οδηγεί στο site στη σελίδα συμμετοχής https://www.ecoelastika.gr/draseis/kids-ok-2022/, συμπληρώστε τη φόρμα και ανεβάστε μία ζωγραφιά του παιδιού σας εμπνευσμένη από την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα της ανακύκλωσης των άχρηστων ελαστικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
ΤΟ ΘΕΜΑ της ζωγραφιάς είναι: «Τι γίνονται τα άχρηστα ελαστικά όταν τελειώσει η ζωή τους; (η φόρμα θα ενεργοποιηθεί την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 στις 12 το μεσημέρι)!

4) Την επομένη της ημέρας που θα κάνετε την ανάρτηση θα προστεθεί η ζωγραφιά του παιδιού σας στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Από αυτές τις ζωγραφιές θα προκύψουν με κλήρωση τα νικητήρια σχολεία.

5) Κάθε μαθητής μπορεί να έχει μόνο μία συμμετοχή και να ανήκει στο σχολείο που έχει δηλωθεί.

6) Για κάθε σχολείο μπορούν να υπάρχουν πολλές συμμετοχές από διαφορετικούς μαθητές αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες κλήρωσης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
μετά την κλήρωση και την ανακοίνωση των νικητήριων σχολείων μπορείτε να ψηφίσετε τις τρεις ζωγραφιές που σας άρεσαν περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την δημιουργικότητα των παιδιών.

7) Oι τρεις πρώτοι μαθητές/τρίες που η ζωγραφιά τους θα πάρει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσουν από ένα ποδήλατο. Οι επόμενοι δέκα από ένα πλήρες σετ ζωγραφικής σε ξύλινο κουτί και οι επόμενοι 10 από μία ξύλινη κασετίνα με χάρακα, μολύβια, γόμα, ξύστρα και ξυλομπογιές.

 

4. Δώρο Διαγωνισμού
Το δώρο του διαγωνισμού είναι η δωρεάν κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο προαύλιο των σχολείων. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα.
Δεδομένου ότι σκοπός της δράσης της ECOELASTIKA είναι να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, σύμφωνα με το διαθέσιμο κεφάλαιο για το 2022, ο μέσος όρος των τετραγωνικών μέτρων που θα καλυφθούν με τάπητα ασφαλείας ανά σχολείο εκτιμάται στα 150 τ.μ. Στις περιπτώσεις μεγάλων αύλειων χώρων, πρωτεύων στόχος είναι η ασφάλεια των νηπίων και των μικρότερων παιδιών, της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού.
Η ECOELASTIKA αναλαμβάνει την κατασκευή – τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα ασφαλείας (υπό την μορφή χυτού υλικού ή πλακιδίων) μόνο σε επιφάνειες οι οποίες αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα με τις ενδεδειγμένες κλίσεις για τη φυσική απορροή των υδάτων. Σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον, με το ελαστικό δάπεδο δεν καλύπτεται χώμα και γκαζόν αλλά κυρίως χαλασμένο μπετόν και κατεστραμμένες πλάκες που είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.
Η κατασκευή του υποστρώματος όπως και κάθε τυχόν συναφής εργασία απαραίτητη για την επίτευξη κατάλληλης επιφάνειας, δεν αποτελεί υποχρέωση της Ecoelastika αλλά του αντίστοιχου φορέα.

 

5. Διαδικασία επιλογής των σχολείων – Διενέργεια Κληρώσεων – Ανάδειξη Νικητών
H ECOELASTIΚΑ συγκεντρώνει τα έργα των μαθητών των σχολείων που έχουν ανεβάσει οι συμμετέχοντες στη σελίδα της στο https://www.ecoelastika.gr/draseis/kids-ok-2022/. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο λίστες.

– Μία λίστα, η «λίστα με τα συμμετέχοντα δημοτικά, νηπιαγωγεία και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς» και
– Μία λίστα, η «λίστα με τα συμμετέχοντα ειδικά σχολεία».

Οι λίστες αναρτώνται στον επίσημο λογαριασμό της ECOELASTIKA στο Facebook στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/ecoelastika, 1 τουλάχιστον ημέρα πριν την κλήρωση.

Στις 22 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 θα διενεργηθούν δύο κληρώσεις
 σύμφωνα με το σύστημα παραγωγής τυχαίου αριθμού που παρέχει η Google. Το σύστημα παραγωγής τυχαίου αριθμού Google δίνει έναν τυχαίο αριθμό που θα προκύψει από το αριθμητικό εύρος της κάθε «λίστας με τα συμμετέχοντα σχολεία» και θα προβληθεί live από τη σελίδα της ECOELASTIKA στο Facebook https://www.facebook.com/ecoelastika. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα, η ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης, έχοντας προηγουμένως προβεί σε σχετική ανακοίνωση με την οποία ορίζεται η νέα ημέρα και ώρα της κλήρωσης.

– Στην πρώτη Κλήρωση θα λάβουν μέρος τα δημοτικά, νηπιαγωγεία και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί που έχουν καταχωρηθεί στη «λίστα με τα συμμετέχοντα δημοτικά, νηπιαγωγεία και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς».
– Στη δεύτερη Κλήρωση θα λάβουν μέρος τα ειδικά σχολεία που έχουν καταχωρηθεί στη «λίστα με τα συμμετέχοντα ειδικά σχολεία».
– Από την πρώτη κλήρωση (δημοτικά, νηπιαγωγεία, δημοτικοί παιδικοί σταθμοί) θα ανακηρυχθούν συνολικά 3 νικητήρια σχολεία και 3 επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης.
– Από τη δεύτερη κλήρωση (ειδικά σχολεία) θα ανακηρυχθούν 1 νικητήριο σχολείο και 1 επιλαχόν κατά σειρά κλήρωσης.
– Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο κληρωθεί 2 φορές θα επαναληφθεί η κλήρωση.

 

6. Ενημέρωση Νικητών – Αποδοχή Δωρεάς – Διαδικασία Υλοποίησης της Κατασκευής των έργων
Η δημοσιοποίηση των νικητών θα γίνει με post στη σελίδα της ECOELASTIKA στο Facebook αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
Οι διευθυντές των νικητήριων σχολείων θα πρέπει εντός 8 ημερών (έως και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022) να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη επικοινωνίας και έργου της ECOELASTIKA κα Ιωάννα Αλεξοπούλου στο τηλέφωνο 2106128260 ώστε να αποδεχθούν τη δωρεά στέλνοντας την αντίστοιχη επιστολή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση i_alexopoulou@ecoelastika.gr.

Επιπλέον θα πρέπει να αποστείλουν:

α) τοπογραφικό ή σκαρίφημα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου που ανήκει το σχολείο που κληρώθηκε, προκειμένου η ECOELASTIKA να στείλει ενημερωτική επιστολή στον Δήμο και στη Σχολική Επιτροπή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και Οικονομική Επιτροπή ζητώντας την έγκρισή τους.

β) 2 ενδεικτικές φωτογραφίες της κατάστασης της αυλής που πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
– Η επικινδυνότητα λόγω καταστροφής του δαπέδου του προαύλιου χώρου.
– Η γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αυλή του σχολείου.
– Τα σχολικά κτίρια να ανήκουν στην ιδιοκτησία των ΟΤΑ.

Η ECOELASTIKA αναλαμβάνει την κατασκευή – τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα ασφαλείας (υπό την μορφή χυτού υλικού ή πλακιδίων) μόνο σε επιφάνειες οι οποίες αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα με τις ενδεδειγμένες κλίσεις για τη φυσική απορροή των υδάτων.Σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον, με το ελαστικό δάπεδο δεν καλύπτεται χώμα και γκαζόν αλλά κυρίως χαλασμένο μπετόν και κατεστραμμένες πλάκες που είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Η κατασκευή του υποστρώματος όπως και κάθε τυχόν συναφής εργασία απαραίτητη για την επίτευξη κατάλληλης επιφάνειας, δεν αποτελεί υποχρέωση της ECOELASTIKA αλλά του αντίστοιχου φορέα.Δεδομένου ότι τα σχολικά κτίρια ανήκουν στους Δήμους, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της κατασκευής είναι η έγκριση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που ανήκει το σχολείο που κληρώθηκε. Για τους παιδικούς σταθμούς απαιτούνται αντίστοιχες εγκρίσεις ανάλογα και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί.

Για τον ταχύ προγραμματισμό της υλοποίησης της κατασκευής σε όλα τα νικητήρια σχολεία, η έγκριση από την Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης και Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ECOELASTIKA (i_alexopoulou@ecoelastika.gr) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022. Σε αντίθετη περίπτωση τη θέση θα πάρει το κατά σειρά επιλαχόν σχολείο.Σε περίπτωση που η δωρεά δεν γίνει αποδεκτή από κάποιο νικητήριο σχολείο, ακολουθεί ενημέρωση των επιλαχόντων σχολείων κατά τη σειρά της κλήρωσής τους.

 

7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων
H ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ECOELASTIKA δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

 

8. Περιορισμός ευθύνης της ECOELASTIKA 
H ECOELASTIKA, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 

9. Προσωπικά Δεδομένα
Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ECOELASTIKA A.E – Σωρού αρ. 14- ΤΚ 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΤΗΛ. 210 6128370, 210 6128260, email: info@ecoelastika.gr, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου) των προσώπων που εμπλέκονται στον διαγωνισμό (ενδεικτικά των συμμετεχόντων, των αρμόδιων υπαλλήλων σχολείων/δήμων, μελών σχολικών επιτροπών) τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό.
Η ECOELASTIKA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων. Η ECOELASTIKA μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν και για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με επερχόμενες δράσεις. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ECOELASTIKA τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού. Η ECOELASTIKA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων γίνεται συλλογή και επεξεργασία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα της ECOELASTIKA (υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιωάννα Αλεξοπούλου τηλέφωνο
2106128260, email: i_alexopoulou@ecoelastika.gr ).