Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΙΝ.Α.Α. και 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πεύκων Θεσσαλονίκης

Ακόμη ένα σχολείο με ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΩΡΕΑ της ECOELASTIKA A.E.

Προς ECOELASTIKA A.E.
Αγαπητοί φίλοι μας

Οι μαθητές, οι γονείς και το διδακτικό προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΙΝ.Α.Α. και 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείου σας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την ευαισθησία, την αγάπη και την ευγενική προσφορά διαμόρφωσης τμήματος της αυλής μας.

Η προσφορά σας αποτελεί πολύτιμο συμπαραστάτη και αρωγό στο εκπαιδευτικό έργο.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους των σχολικών μονάδων

Ο Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Κων/νος Νότας

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη
Μενού