Αναδιαμόρφωση του πίνακα διαχειριζόμενων τύπων των ελαστικών από 01/01/2020

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Η Ecoelastika AE έλαβε την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας της από τον Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με την από 14/03/2019 απόφαση.

Η εκ νέου αδειοδότηση της εταιρείας, βέβαια, δημιούργησε και επιπλέον ευθύνες για το ΣΣΕΔ Ecoelastika, μεταξύ των οποίων η ένταξη στις ήδη διαχειριζόμενες κατηγορίες ελαστικών και δύο νέων κατηγοριών. Των κατηγοριών Δ1 και Δ2.

Από 1/1/2020 η ECOELASTIKA θα αναλαμβάνει την διαχείριση (συλλογή και ανάκτηση) και ελαστικών με εξωτερική διάμετρο άνω των 1.400 mm και μέχρι 1.600 mm, δηλαδή ελαστικά κυρίως αγροτικών και χωματουργικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα καθίσταται δυνατή η πλήρης εναλλακτική τους διαχείριση, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή.

Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η Ecoelastika, από την 01/01/2020, θα ξεκινήσει αφενός να χρεώνει τα εισαγόμενα ελαστικά των παραπάνω κατηγοριών Δ1 και Δ2 και παράλληλα να διαχειρίζεται τους αντίστοιχους τύπους ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι όλα τα ελαστικά χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου εξωτερικής διαμέτρου έως και 1600 mm εντάσσονται πλέον στην κατηγορία Δ1. Τα ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά.

Η διεύρυνση του έργου της Ecoelastika σε συνδυασμό με τη συλλογική μας προσπάθεια θα συμβάλει περαιτέρω στην προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΙΣΧΥΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020

*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως και 1600mm.

Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη