Νέος Πρόεδρος ΔΣ ο κ. Γ. Γιαννουκάκος (CFO Southeastern Europe & CSR Director της PIRELLI)

Αθήνα, Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών, ECOELASTIKA ΑΕ, εκλέχθηκε ο κος Γεώργιος Γιαννουκάκος. Πρόκειται για ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση της βιομηχανίας των ελαστικών καθώς και ιδιαίτερης ευαισθησίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ECOELASTIKA, καθώς ο ίδιος είναι CFO Southeastern Europe και CSR Director της εταιρείας PIRELLI.

Ο νέος Πρόεδρος αναμένεται ότι θα συνδράμει καθοριστικά στη δράση της εταιρείας, αναλαμβάνοντας τα ηνία από τον κ. Γιάννο Αγγελίδη, του οποίου η θητεία είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο.

Το έργο της ECOELASTIKA είναι πολυδιάστατο, καθώς πέραν της διαχείρισης των ελαστικών, αποβλέπει και στη διαρκή και συστηματική έρευνα προς εξεύρεση νέων τρόπων διαχείρισης και αξιοποίησής τους με τη διείσδυση σε νέες αγορές με πολλαπλά οφέλη στον κλάδο και στην κοινωνία. Η ανάληψη της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών των ελαστικών, αλλά και το εγχείρημα τόνωσης της οικολογικής συνείδησης των πολιτών αποτελούν βασικούς πυλώνες της εταιρείας, ήδη από την ίδρυσή της, στην περαιτέρω αξιοποίηση των οποίων θα στοχεύσει ο κ. Γ. Γιαννουκάκος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή απέναντι στους συναδέλφους μου και παράλληλα μεγάλη ευθύνη απέναντι στο ευρύτερο κοινό για τον κλάδο των ελαστικών. Είναι σημαντικό για όλους τους κλάδους να αφήνουν θετικό αποτύπωμα στον πλανήτη. Ιδιαίτερα για τον κλάδο των ελαστικών που συνδέεται αμιγώς με τα οχήματα και με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, είναι μεγάλη η πρόκληση να συνδεθούν τα ελαστικά των οχημάτων με τόπους παιχνιδιού, μάθησης και ανάπτυξης γενικότερα. Είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε!».

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα

Μενού